องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\"

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 661 ครั้ง

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \"ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\"  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร/ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)  ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน