องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ อบต.เมืองพาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 99 ครั้ง

"วิสัยทัศน์"

"สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต"