องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 09 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 78 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ