องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองพาน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดอ่าน 87 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ