ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2567   15:53:47

เผยแพร่เมื่อ 8 มี.ค. 2567   15:51:11

เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2567   15:56:24

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2565   10:03:35

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2565   10:02:55

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2564   10:05:23

เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2563   15:05:40

เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2562   14:16:49

เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2562   15:04:52


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน