ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2567   14:27:02

เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2567   14:23:39

เผยแพร่เมื่อ 5 มิ.ย. 2567   09:44:47

เผยแพร่เมื่อ 3 มิ.ย. 2567   10:10:01

เผยแพร่เมื่อ 31 พ.ค. 2567   10:42:04

เผยแพร่เมื่อ 31 พ.ค. 2567   09:51:53

เผยแพร่เมื่อ 28 ก.พ. 2567   10:28:17

เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2566   16:40:37

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2566   11:35:09

เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2566   12:44:41

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2566   10:16:33

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2565   10:04:28

เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2563   10:39:23

เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2563   10:25:25

เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2563   10:16:01

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   10:22:39

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   10:08:00

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   10:37:00

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2563   10:16:51

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:37:36

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:40:11

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:15:10

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:20:51

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:21:43

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:23:17

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:23:58

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:09:58

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563   10:10:46

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2563   10:40:59

เผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2563   10:34:38

เผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2563   11:04:08

เผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2563   11:01:10

เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2563   10:59:31

เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2563   11:01:57

เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2563   10:46:49

เผยแพร่เมื่อ 13 มี.ค. 2563   11:03:30

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2563   10:43:47

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2563   10:20:01

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2563   10:14:26

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2563   10:24:45

เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2563   10:19:16

เผยแพร่เมื่อ 9 มี.ค. 2563   11:02:40

เผยแพร่เมื่อ 9 มี.ค. 2563   10:11:35

เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2563   10:17:44

เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2563   10:29:23

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2563   10:26:28

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2563   10:28:29

เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 2563   10:35:19

เผยแพร่เมื่อ 18 ก.พ. 2563   10:36:20

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2563   11:00:15

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2563   10:58:24

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2563   10:45:35

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2563   10:33:19

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2563   10:32:39

เผยแพร่เมื่อ 6 ม.ค. 2563   10:31:58

เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2562   10:43:00

เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2562   10:38:33


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน