ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


แผนการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ 29 เม.ย. 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เม.ย. 2567

เผยแพร่เมื่อ 17 เม.ย. 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 7 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.ย. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน