ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 9 ต.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2564

  LPA2564

เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน