ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 5 มี.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ก.พ. 2567

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 6 ธ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 มี.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 19 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 27 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 พ.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 28 ต.ค. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน