ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 11 ธ.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ย. 2561

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2561

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2561

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2561

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2561

เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน