ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ 2 ก.พ. 2567

เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 15 มิ.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2 มี.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2560

เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ย. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน