ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ลำดับ เรื่องร้องเรียน วันที่ สถานะ ดูรายละเอียดฟอร์มกรอกเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุณาเลือก "I'm not a robot"องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน