ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เผยแพร่เมื่อ 1 เม.ย. 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 เม.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน