ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


รายงานการประชุมสมัยสามัญ

เผยแพร่เมื่อ 2 เม.ย. 2567

เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 17 ส.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.พ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.พ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.พ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 4 ธ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 14 ส.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 13 ก.พ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 มิ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 8 มิ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 13 ก.พ. 2562

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.พ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน