ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา

เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 ก.พ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 15 ก.พ. 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 ก.พ. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน