ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ประกาศข่าวสารกิจการสภา

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 15 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.พ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 4 ธ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 29 มิ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 12 พ.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 12 ก.พ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 11 ก.พ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 27 ม.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 21 ต.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 5 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 มิ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 8 พ.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 19 เม.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 ก.พ. 2562

เผยแพร่เมื่อ 28 ม.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 8 มิ.ย. 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน