ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 13 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 25 ต.ค. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน