ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


หน่วยงานภายใน | สำนักปลัด

เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ย. 2566 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2566 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 2 ม.ค. 2566 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2565 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ค. 2565 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2565 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2565 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2565 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ค. 2564 โดย ADMINISTRATOR

เผยแพร่เมื่อ 1 มี.ค. 2564 โดย ADMINISTRATOR


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน