ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ย. 2566   09:35:04

เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2566   14:26:41

เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2566   10:25:42

เผยแพร่เมื่อ 23 ส.ค. 2566   15:40:33

เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2566   15:12:32


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ย. 2566   14:54:42

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2566   11:35:09

เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2566   12:44:41

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2566   10:16:33

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2565   10:04:28


หนังสือราชการ อบต.เมืองพาน

หนังสือราชการ

วิดีโอประชาสัมพันธ์นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

จ.ส.ท.ประดิษ กาวี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน