ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2565   15:32:50

เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2565   11:00:58

เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2565   09:42:53

เผยแพร่เมื่อ 11 ส.ค. 2565   10:37:48

เผยแพร่เมื่อ 5 ส.ค. 2565   14:12:53


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2565   15:30:21

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2565   16:07:23

เผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2564   15:57:19

เผยแพร่เมื่อ 22 ก.พ. 2564   17:17:20

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2564   17:08:12


หนังสือราชการ อบต.เมืองพาน

หนังสือราชการ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

จ.ส.ท.ประดิษ กาวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email : muangphan053721486@gmail.com
Facebook : อบต.เมืองพาน